ข่าวประชาสัมพันธ์
บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ JKN มอบผลิตภัณฑ์ สื่อการเรียนรู้ รวมมูลค่า 1,000,00
นายยุทธนา ปฐมวรชาติ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดท่าพูด(นครผลประชานุกูล)พร้อมด้วยนายเสรี สุขถาวร รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวรัตนา ธนธนานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ และนางจิตรา อริยวัฒน์วงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ให้การต้อนรับคณะจากบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ JKN มอบผลิตภัณฑ์ สื่อการเรียนรู้ รวมมูลค่า 1,000,000 บาท ให้แก่ โรงเรียนวัดท่าพูด(นครผลประชานุกูล) เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวััฒนธรรม ในวันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนวัดท่าพูด(นครผลประชานุกูล) ทางโรงเรียนขอขอบคุณค่ะ
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2562,16:58   อ่าน 117 ครั้ง