ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเนื่องในวันครู ประจำปี 2562
วันที่ 16 มกราคม 2562 ที่หอประชุมอาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายยุทธนา ปฐมวรชาติ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) ได้นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาไปร่วมกิจกรรมเนื่องในวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ อีกทั้งส่งเสริมยกย่องและเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู ตลอดจนส่งเสริมสามัคคีธรรม ความร่วมมือ และความเข้าใจอันดีระหว่างครู และครูกับประชาชน สำหรับการจัดกิจกรรมเนื่องในวันครู ประจำปี 2562 ,ขอแสดงความยินดีกับ นายพงศธร ดำริห์ รับรางวัลครูดีเด่น และครูดีในดวงใจ และนายยุทธนา ปฐมวรชาติ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดท่าพูด ให้เกียรติ ขึ้นมาร้องเพลงร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2562,16:16   อ่าน 69 ครั้ง