ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2562
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและนักเรียน
ในวันพุธ ที่ 1 พฤษภาคม 2562
ณ โรงเรียนวัดท่าพูด(นครผลประชานุกูล)


โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 2562,21:37   อ่าน 18 ครั้ง