ภาพกิจกรรม
เลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
นางสาวศิวลี มณีอินทร์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัดท่าพูด(นครผลประชานุกูล) จัดเลือกตั้งประธานนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับโอกาสในการเรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตย วิถีการเป็นผู้นำ การทำงานเป็นหมู่คณะ และเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการสถานศึกษา ในวันที่ 7 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดท่าพูด(นครผลประชานุกูล)
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2562,06:27   อ่าน 44 ครั้ง