ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561
นายยุทธนา ปฐมวรชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าพูด(นครผลประชานุกูล) พร้อมด้วย นายเสรี สุขถาวร รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าพูด(นครผลประชานุกูล) คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนร่วมประชุมผู้ปกครรองนักเรียน ในภาคเรียนที่ 2 ประะจำปีการศึกษา 2561 ในวันอาทิตย์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนวัดท่าพูด(นครผลประชานุกูล) เพื่อทำความเข้าใจตรงกันในหัวข้อ
   “ก้าวย่างอย่างมั่นใจ...ก้าวไปกับกับการศึกษาและการพัฒนาโรงเรียนวัดท่าพูด “.
โดย ผอ.ยุทธนา ปฐมวรชาติ 
เวลา 9.30 น.
   นโยบายการสร้างความร่วมมือและการพัฒนาการศึกษา 
โดยท่านรองเสรี สุขถาวร 
  - การรับนักเรียนใหม่
 - การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
  - งานปกครองนักเรียนและการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   เวลา 10.00 น.
การประชุมผู้ปกครองสายชั้น 
  เวลา 11.00 น.
การประชุมตัวแทนผู้ปกครองเครือข่าย ที่ได้คัดเลือกมาจากระดับชั้นเรียน
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2562,12:23   อ่าน 70 ครั้ง