ภาพกิจกรรม
ทัศนศึกษาเด็กดีศรีท่าพูด ตามรอยประวัติศาสตร์พระราชวังบ้านปืน
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดท่าพูด(นครผลประชานุกูล) ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาโครงการ"เด็กดีศรีท่าพูด" ตามรอยประวัติศาสตร์พระราชวังบ้านปืน และทะเลชะอำ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริม 1. ให้นักเรียนมีความประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบของโรงเรียน 
        2. เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น
        3. เพื่อให้นักเรียนใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
        4. เพื่อให้นักเรียนร่วมเป็นจิตอาสาพัฒนาสังคม
        5. เพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ตนได้รับ
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2562,12:18   อ่าน 100 ครั้ง