ภาพกิจกรรม
การติวเข้ม O-Net ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) ได้ดำเนินการติวเข้ม O-Net ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ใน วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาต่างประเทศ วันที่ 19 - 20 มกราคม 2562 ตั้งแต่ 08.30 น.-15.30 น.
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2562,12:02   อ่าน 54 ครั้ง