ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและคุณครูที่ได้รับรางวัลงานมหกรรมความสามารถ ศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ (ภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก) ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและคุณครูที่ได้รับรางวัลงานมหกรรมความสามารถ ศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ (ภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก) ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 โดยมีรายการดังต่อไปนี้ 
1.การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 
รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
2. การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 รับรางวัลเหรียญเงิน 
3. การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 รับรางวัลเหรียญทองแดง
4.การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 รับรางวัลเหรียญทอง
5.การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 รับรางวัลเหรียญทอง
6. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 รับรางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 รับรางวัลเหรียญทองแดง
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 รับรางวัลเหรียญเงิน
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 รับรางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 รับรางวัลเหรียญทอง
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 รับรางวัลเหรียญทอง
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2562,16:11   อ่าน 77 ครั้ง